PV Kluba Sarunas

Tās ir diskusijas par būtiskiem ar projektu vadīšanu saistītiem jautājumiem, kas paplašina biedru redzesloku un izpratni par profesionālu projektu vadīšanu, palīdz asociācijas valdei izprast biedru vajadzības. Tā ir iespēja iniciēt ar projektu vadīšanu saistītus aktuālus jautājumus, apmainīties ar viedokļiem profesionālajā vidē.
Formāts: diskusijas

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga