Misija

Misija (šodien – Ko darām, Kam un Kā?):
1.
Izveidot kompetenču centru
Apkopot un uzturēt informācijas avotus
Nodrošināt profesionālas konsultācijas
Nodrošināt profesionālas apmācības
Veidot diskusiju platformu
Izveidot darba devēju un darba ņēmēju tikšanās vietu
Sniegt rekomendācijas profesionālās izglītības un apmācības attīstībai
Veidot un ieviest projektu vadības metodoloģijas
Popularizēt projektu vadības kompetences
Apkopot un izplatīt pasaules labāko praksi projektu vadīšanā
Sniegt atbalstu projektu vadītāju profesionālās karjeras izaugsmē
2.
Organizēt pasākumus (PV klubs, konferences, pieredzes apmaiņas, diskusijas, apmācības utt);
Izveidot projektu vadītāju kontaktu biržu;
Uzturēt regulāru komunikāciju ar projektu vadībā ieinteresētajām pusēm
3.
nodrošinām valstī projektu vadītāju profesijas standartu un popularizējam to sabiedrībā,
rīkojot konferences, izcilības balvas pasniegšanu un citus pasākumus,
veidojot diskusijas un publikācijas.
4.
nodrošinām dažādās jomās strādājošo projekta vadītāju pārstāvību asociācijā,
veidojot vidi un platformu viedokļa veidošanai
informējot sabiedrību, lēmuma pieņēmējus un valsts pārvaldes institūcijas.
5.
nodrošinām un attīstām sertifikācijas sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem projektu vadītājiem, organizācijām, apmācību sniedzējiem, konsultantiem u.c. tirgus spēlētājiem,
stiprinot LNPVA sertifikācijas centra darbību.

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga