Sertifikācijas līmeņi

SERTIFIKĀCIJAS LĪMEŅI

Starptautiskā projektu vadīšanas speciālistu 4 līmeņu sertifikācijas sistēma paredz projektu vadīšanas speciālistu izvērtēšanu četros kvalifikācijas līmeņos. Sertifikācijas centrs „Latvia-Cert” organizē IPMA D, C, B un A līmeņu sertifikāciju. Sertifikācijas process ir balstīts uz pretendenta kompetenču izvērtējumu, kur tiek analizētas kandidāta zināšanas, pieredze un arī personīgās īpašības.

 

IPMA līmenis A - Sertificēts projekta / programmas / portfeļa direktors : persona, kura spēj vadīt nozīmīgus projektus, projektu portfeļus vai programmas, izmantojot atbilstošus resursus, metodoloģijas un instrumentus, tas ir, sertifikācijas priekšmets un nevis atsevišķa projekta vadība. Lai uzņemtos šādu atbildību, nepieciešamas augsta līmeņa zināšanas un pieredze.

IPMA līmenis B – Sertificēts vecākais projekta / programmas / portfeļa vadītājs: persona, kura spēj vadīt sarežģītu projektu / programmu / portfeli. Projektam parasti ir vairākas daļas, tas nozīmē, ka projekta vadītājs vada projektu ar apakšprojektu vadītāju palīdzību un mazāk izmanto tiešo projekta komandas vadību.

IPMA līmenis C – Sertificēts projekta vadītājs: persona, kura spēj vadīt daļēji sarežģītu projektu, tas nozīmē, ka šī persona ir nodemonstrējusi atbilstošu pieredzes līmeni, papildus spējai pielietot projektu vadības zināšanas.

IPMA līmenis D – Sertificēts projekta vadības speciālists: persona, kura spēj izmantot projekta vadības zināšanas, piedaloties projektā jebkurā amatā, turklāt nepietiek ar vispārējām zināšanām, lai uzrādītu apmierinošu kompetences līmeni.

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga