Sertificētie

Visas sertificētās personas ir atrodamas arī Starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) mājas lapā www.ipma.ch, sadaļā „Certification” → „Certify individuāls” → „Search Certified PMs”.

Vēršam uzmanību uz to, ka IPMA datus par sertificētajiem projektu vadītājiem aktualizē pēc katra ceturkšņa! Ja sertifikācijas process LNPVA Sertifikācijas centrā noticis aprīlī, tad IPMA mājas lapā dati par sertificētajām personām būs pieejami jūlijā.

Sertificēto personu IPMA datu bāzē var meklēt, izvēloties sertifikācijas līmeni un ievadot vārdu un uzvārdu.

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga