SC kontakti

JJana Rozeana Roze
Sertifikācijas centra Latvia-Cert vadītāja

Mg.psych., konsultante ar vairāk kā 10 gadu pieredzi izglītības vadībā. Ir pildījusi prodekānes, programmas direktores un lektores pienākumus Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstkolā (RPIVA), kā arī strādājusi par projektu, attīstības un eksporta vadītāju izglītības nozares uzņēmumos, kur guvusi plašu pieredzi personāla un projektu vadībā. Jana Roze ir izstrādājusi, vadījusi un noslēgusi vairākus biznesa, vietējos un starptautiskos projektus, t.sk. ES fondu projektus.
Šobrīd līdztekus biznesa psihologa darbam “EXACT Business Solutions” Jana Roze strādā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstkolā (RISEBA) par bakalaura studiju programmas “Biznesa psiholoģija” direktori.

Janai Rozei ir izglītība pedagoģijā, psiholoģijā un filozofijā.

Šobrīd studē Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstkolas (RISEBA) starpaugstskolu doktora studiju programmā „Biznesa vadība”. Promocijas darba ietvaros pēta līderības un organizācijas klimata nozīmi uz inovāciju attīstību vērstas darbinieku rīcības prognozēšanā MVU Latvijā.

 Tālr.: 26095423

Adrese: Pulka iela 3, k.11, LV 1007, Rīga, Latvija

E-pasts: jana.roze@lnpva.lv

 

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga