Resertifikācija

Resertifikācijas process balstīts uz kandidāta projektu vadības aktivitātēm un uzdevumiem, kā arī profesionālo izglītību kopš viņa pēdējās sertifikācijas vai resertifikācijas.

Nr.

Iesniedzamie dokumenti IPMA līmenis A IPMA līmenis B IPMA līmenis C IPMA līmenis D
1. Pieteikums x x x x
2. CV (dzīves gājums) x x x x
3. Pašnovērtējums x x x x
4.

Kompetences attīstības plāns (zināšanu pilnveidošana)

(x) (x) (x)

(x)

Skaidrojums:

x – iesniedzamie dokumenti

(x) – iesniedz pēc Sertifikācijas centra pieprasījuma

 

Resertifikācijas pieteikuma dokumenti elektroniski (sertifikacija@lnpva.lv) jānosūtane ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļas pirms esošā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

Nepieciešamības gadījumā Sertifikācijas centrs uzaicina pretendentu uz interviju, lai klātienē izvērtētu pretendenta atbilstību izvēlētajam resertifikācijas līmenim.

Resertifikācijas līmeņa maiņas gadījumā (uz augstāku līmeni), piemērojama izvēlētā līmeņa sertifikācijas procedūra un sertifikācijas maksa.

Lēmuma pieņemšanas brīdī, sertifikātam jābūt spēkā esošam.

 

Resertifikācijas pieteikuma anketa pieejama šeit

Pašvērtējuma veidlapa pieejama šeit

Jautājumu un neskaidrību gadījumā sazināties ar sertifikācijas centru

 

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga