Sertifikācija

SERTIFIKACIJA IPMA LNPVA

Par sertifikāciju

SERTIFIKACIJA pieteiktiesLNPVA veic starptautiski atzītu projektu vadītāju sertifikāciju, kura ir akceptēta vairāk kā 60 IPMA (Starptautiskā projektu vadīšanas asociācija) dalībvalstīs.

Projektu vadītāju sertifikācija sniedz būtisku ieguvumu gan individuāliem projektu vadītājiem, gan organizācijai kopumā.

Pēdējos 10 gados IPMA ir sertificējusi vairāk kā 240 000 projektu vadītājus valstīs, kurās darbojas nacionālās projektu vadīšanas asociācijas. Izmantojot vienotu sertificēšanās sistēmu, tiek sertificēti projektu vadītāji dažādās uzņēmējdarbības jomās: IT un telekomunikācijas; Būvniecība; Valsts pārvalde; Bankas un apdrošināšana; Loģistika; Aviācija u.c.

 

Sertifikacija-bildeSertifikācijas ieguvumi

PROJEKTA VADĪTĀJS:

 •      Starptautiski atzīta sertifikāta saņemšana, kas apliecina spēju pielietot teorētiskās zināšanas īstenojot praktiskas darbības projektu vadīšanā;
 •      Sertifikācija papildina  un uzlabo tehniskās vai profesionālās sagatavotības līmeni;
 •      Sertifikācijas procesa ietvaros notiek komunikācija ar augsta līmeņa projektu vadītājiem;
 •      Tiek apliecināta personas profesionālo  prasmju integrēšana no vienas  komercsabiedrības vai nozares uz citu  komercsabiedrību vai nozari;
 •      Gūst pārliecību par savām zināšanām projektu vadības jomā un vispārīgajām profesionālajām zināšanām.

ORGANIZĀCIJA:

 •  Darbinieku profesionālās kompetences apliecinājums, kas sekmē veiksmīgu projektu īstenošanu.
 •  Sertifikācija veicina projektu vadības personāla komplektēšanas, apmācīšanas un attīstīšanas standartu ieviešanu.
 •  Sertifikācija ir mārketinga rīks, kas apliecina komercsabiedrības saistības nodrošināt izcilas kvalitātes projektu vadības pakalpojumu sniegšanu un liecina par komercsabiedrības personāla kompetenci projektu vadības jomā.
 • Sertifikācija kopā ar citiem darbinieku profesionālās sagatavotības apliecinājumiem ļauj klientiem justies pārliecinātiem, ka komercsabiedrība spēj efektīvi un rentabli vadīt klientu projektus.

KLIENTI:

 •       Uzticamība un drošības sajūta, ka projekta vadītāja sniegtie pakalpojumi atbilst starptautiskiem standartiem, kas apliecina augstu profesionālo līmeni.
 •      Sertifikāts ir pozitīvs apliecinājums tam, ka līdzinieki ir atzinuši sertifikāta īpašnieka spējas vadīt projektus.
 •      Sertifikāts nodrošina klientiem iespēju novērtēt piedāvātā projekta vadītāja kompetenci.

 

Nākamā sertifikācija – 13.-14.decembris

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga