Pieteikšanās un iesniedzamie dokumenti

Pieteikshanas

Sertificēšanās pieteikumu anketa pieejama šeit.

Pašnovērtējuma anketa pieejama šeit

Projekta sarakstu veidlapa pieejama šeit

Kopsavilkuma pārskats projektam A, B un C līmenim pieejams šeit

Kopsavilkuma pārskats programmai A un B līmenim pieejams šeit

Kopsavilkuma pārskats portfelim A un B līmenim pieejams šeit

Projekta / programmas / portfeļa ziņojums A līmenim pieejams šeit

Projekta / programmas / portfeļa ziņojums B līmenim pieejams šeit

IPMA 360 grādu novērtējuma anketa pieejama šeit

Ētikas kodekss pieejams šeit

Projektu sarežģītības novērtējums A līmenim pieejams šeit

Projektu sarežģītības novērtējums B līmenim pieejams šeit

 

Skaidrojums:

x – obligāti iesniedzams;

(x) – vēlams iesniegt, bet nav obligāta prasība;

x^ – iesniedz tikai tad, ja pieprasa Sertifikācijas centrs.

 

Neskaidrību gadījumā vai papildus informācijas iegūšana, sazināties ar sertifikācijas centru ”Latvia-Cert”:

jana.roze@lnpva.lv

Tālr.: 26095423

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga