Projektu vadītāju supervīzijas grupa

Kāpēc supervīzija?

Sekmīgi vadīt projektu un sasniegt tā mērķus vislielākajā mērā nozīmē sadarboties, vadīt un iedvesmot cilvēkus, veidot dažādu personību sinerģiju un pašam kā projekta vadītājam iekļauties tajā. Projekta vadītājs ikdienā nokļūst gan organizācijas kā sistēmas, gan cilvēku attiecību situācijās, kurās ne vienmēr skaidri varam saprast, kas notiek, kādēļ cilvēki rīkojas tā kā rīkojas, kādi lēmumi un rīcība būs visefektīvākie.

Tāpat arī projektu vadītājs sastopas ar savām personīgajām sajūtām – esot ciešā saskarsmē ar cilvēkiem, dažkārt apmulst, pamanot, ka projekta gaita neved tur, kur bija iecerēts, jo norises projekta komandā vai organizācijā kopumā nav mērķu sasniegšanu veicinošas. Dažkārt ir dusmas, dažkārt neizpratne, dažkārt nedrošība vai izaicinājums, dažkārt uzvaras gaviles.Bieži projektu vadītājam ar savām sajūtām, darba situācijām un lēmumiem jātiek galā vienatnē. Bet var būt citādi – gūt atbalstu drošā vidē, kur savas jomas profesionāļi risina konkrētas darba situācijas, sniedz savstarpēju atbalstu, dalās pieredzē un idejās. Šo procesu dēvē par supervīziju grupā. Supervīzija ir efektīvs attīstības un atbalsta process.

PV kluba supervīzijas vadīs: Sandra Lāce

Supervīzijas grupas dalībnieku atsauksmes:

– Pateicoties supervīzijām sakārtoju daudzas lietas darbā un dzīvē. Noteikti vēlos piedalīties supervīzjas grupās!

– Jāatzīst, ka esmu absolūtā sajūsmā par supervīzijām, no katras tikšanās reizes esmu ieguvusi sev ļoti vērtīgas atziņas un lietas.

– It kā runājām par jau zināmām un dzirdētām lietām, bet supervizora piedāvātie metodiskie varianti un dažādo cilvēku pieredze un idejas ļauj paskatīties neikdienišķi uz ikdienišķām lietām.

– Sākotnēji nācu ar citām gaidām, jo neizpratu supervīzijas specifiku, tagad gandrīz esmu atkarīga.

SĪKĀKU APRAKSTU LASIET ŠEIT

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga