PV Kluba meistarklase: Praktiski pētījumi projektu vadībā

PV Kluba meistarklase: Praktiski pētījumi projektu vadībā
LNPVA aicina asociācijas biedrus un citus interesentus apmeklēt Projektu vadītāju kluba meistarklasi par praktiskajiem pētījumiem projektu vadībā. Meistarklase notiks 12. aprīlī, plkst.18:00 – 20:00, RTU, Kaļķu ielā 1.

RISEBA maģistra studiju programmas “Projekta vadība” studenti savas zināšanas un pieredzi iegulda pētījumos par jaunākajām projektu vadības tendencēm, ar kurām iepazīstināsim šajā meistarklasē.

Projektu vadītāja profesija Latvijā attīstās, arī mūsu projektu vadītāji raugās, kā uzlabot savas kompetences atbilstoši jaunākajām kompetenču vadlīnijām. Kādas kompetences darba devēji Latvijā vēlas projektu vadītājos redzēt? Vai darba devējiem ir izpratne par to, kādi ir projekta vadītāja profesionālās darbības uzdevumi?

Projekta vadītājam aizvien biežāk izaicinājums ir darbs multikulturālā vidē. Kā kultūra ietekmē projekta vadītāja uztveri par to, kas ir veiksmīgs projekts? Multikulturālā vide aizvien vairāk izmanto iespēju projekta vadībā iesaistīties attālināti. Kādi izaicinājumi šādās projektu komandās ir strādājot attālināti, izmantojot Agile pieeju?

Meistarklases īpašais „deserts” –  rīks mainīgos apstākļos strādājošas komandas iekšējās motivācijas monitorēšanai!

Aicinām apmeklēt meistarklasi, lai rastu atbildes uz šiem jautājumiem.

PV klubā viesosies: Inese Slūka (RISEBA maģistra studiju programmas “Projekta vadība” direktore)

Pieteikšanās: līdz 2017. gada 12.aprīļa plkst.10:00, rakstot e-pastu: agate.reuta@lnpva.lv

Informāciju par pasākumu var saņemt, zvanot pa tālruni: 20275756

Dalības maksa*: LNPVA biedriem bez maksas, citiem interesentiem EUR 10,00 + PVN.

* Visi ieņēmumi no pasākuma tiks izmantoti turpmāko LNPVA pasākumu organizēšanai.

PV KLUBS Meistarklase 12.04

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>