Asociētie/ LNPVA Asociētie Biedri

Organizācijas un individuālie biedri
SIA “DATAKOM”
SIA “Digiart”
SIA “RIATech”
SIA “Follow Technologies”
SIA “RIFORCE”
SIA “Projektu laboratorija”
SIA “Nanopolimers”
AS “CAPITAL”
SIA “Emineo Consulting”
SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”
SIA “SQUARE”
SIA “AZ-INTER”
SIA “AXI Group”
SIA “PROJEKTU VADĪBAS EKSPERTI”
Kristīne Strelča
Salaspils novada dome
Inese Vītola
Iveta Dobele
Jānis Vērdiņš
Anete Grosberga
Sandra Linaberga
Jana Briede
Antons Musatovs
Anita Ozoliņa
Andrejs Masļeņņikovs
Anna Martinova
Renāta Labonarska
Ieva Kudapa
Laine Blūma
SIA “NK Konsultāciju birojs”
Edgars Grūbe
Dace Černišova
Abhishek Kumar
Kristaps Vucāns
Elīna Konošonoka
Alise Krauja
Klāvs Zīberts
Laura Zvirbule
Santa Grīnberga
Andris Dobrovoļskis
Kaspars Bindars
Rita Markova Gavrilova
Ieva Smildziņa
SIA CMconsulting
Jana Maškova
Ieva Sīpola
Anita Rūdule-Jansone
SIA Privāto Projektu vadība
Elita Armane
Ilze Vilka
Kristīne Pontaga
Inese Mariņina
Igors Jeraševs
Aleksandrs Ščukins
Liene Jeraševa
Madara Šterna
Andris Aniņš
Zane Dudare
Sergejs Ņesterovs
Ieva Blūmentāle
Zāļu Valsts aģentūra
Helmuts Krūskops
Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga