Biedri

LNPVA biedrībā apvienojas biedri kā juridiskas un fiziskas personas, tā arī studenti un goda biedri, kā arī asociētie biedri, kas tieši vai netieši strādā Biedrības darbības sfērā, atzīst Biedrības statūtus un darbības programmu, vai vēlas darboties Biedrības darbības sfērā. Pašlaik apvieno vairāk nekā 80 biedru. Projektu vadības nozīme pēdējos gados ir ievērojami augusi un visi novērojumi liecina par tās nozīmīguma pastiprināšanos arī turpmāk. Katru gadu arvien vairāk cilvēku sastopas ar projektu vadības nozīmīgumu projektu realizācijā. LNPVA biedri nodrošina sev iespēju:

  • iegūt informāciju par jaunākajām tendencēm projektu vadīšanā pasaulē
  • iespēju iegūt labākās prakses piemērus un dalīties savā pieredzē
  • iegūt jaunus kontaktus projektu vadīšanas jomā
  • dalība asociācijā biedriem dod iespēju gūt informāciju par aktualitātēm projektu vadīšanas jomā, izglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām Latvijā un ārvalstīs, par dažādiem projektu vadīšanas aspektiem
  • ietekmēt un iesaistīties ar projektu vadīšanu saistīto likumdošanas aktu un normatīvo dokumentu izstrādē
  • gūt atbalstu interešu pārstāvēšanai nacionālās un starptautiskās organizācijās
  • rast jaunus domubiedrus un sadarbības iespējas, vienlaicīgi kļūt par Starptautiskās Projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) biedru
  • asociācijas biedriem ir iespēja saņemt atlaides dalībai asociācijas rīkotajos pasākumos – konferencēs, semināros, projektu vadītāju kluba pasākumos, dalības maksai ikgadējā konkursā par Izcilības balvu projektu vadībā, atlaidi dalības maksai par sertifikācijas eksāmena kārtošanu, lai iegūtu starptautiski atzītu projekta vadītāja sertifikātu.

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga