Izcilības Balva

Latvijas Nacionālā Izcilības Balva projektu vadībā
Augstākais novērtējums par izcilu projekta sniegumu

Iedvesmojot jauniem panākumiem

Sākot ar 2008.gadu Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA) izsludina pieteikšanos uz Nacionālo Izcilības Balvu projektu vadībā tām organizācijām un projektu komandām, kas vēlas apliecināt savu sniegumu projektu vadībā, vērtējot gan pašu projekta vadīšanas procesu, gan sasniegto projekta rezultātu.

Balvas mērķis ir atbalstīt profesionālu projektu vadīšanu, lai projektos efektīvāk sasniegtu iecerētos rezultātus, un izceltu tos projektus, kas kalpotu par piemēru izcilai projektu vadīšanai.

Pretendēt uz Balvu var jebkurš Latvijā reģistrēts valsts, pašvaldību vai privātais uzņēmums, organizācija vai iestāde, nevalstiskā organizācija, kas realizē projektus izmantojot projekta vadības pamatprincipus un to realizētais projekts atbilst Balvas pieteikšanās kritērijiem.

Projektu vērtēšana ir izstrādāta atbilstoši Starptautiskās Projektu vadīšanas asociācijas (IPMA) Projektu Izcilības Modeļa pamatprincipiem.
Projektus vērtēs īpaši organizēta ekspertu komisija jeb asesori un žūrija, kuras sastāvā būs projektu vadības jomas profesionāļi, uzņēmēji un eksperti.

2010. un 2011. gada projektu nominācija Nacionālās Izcilības Balvai notiks 2012. gada martā konferences “Baltic Project Management Days” ietvaros.

Baltic PM Days ir pirmā Projektu vadības conference Baltijā.

Nākamā gada pavasarī notiekošā konference “Baltic Project Management Days” būs pirmā reize, kad mūsu reģionā vienkopus tiksies tik plašs ar projektu vadību saistīto profesionāļu loks.
Konferences mērķis ir ilgtermiņā veicināt vispusīgu projektu vadības attīstību visās Baltijas valstīs un stiprināt projektu vadītāju profesionālo kompetenci, īpašu uzmanību veltot ne vien akadēmiskajām, bet tieši uz praktiskās pieredzes balstītajām zināšanām . Iesaistoties Latvijas un Lietuvas nacionālajām Projektu vadīšanas asociācijām, kā arī Tartu Universitātei, Pērnavas koledžai, ir paredzēts turpmāk konferenci rīkot ik gadu vienā no Baltijas valstīm, un cerams, ka ar laiku tā kļūs par vērienīgāko notikumu projektu vadības jomā Baltijā.

Latvijai ir tas gods būt pirmajai konferences rīkotājvalstij!

Konferenci rīko ik gadu galvenie organizatori:

  •  Latvian National project management association (Latvia)
  •  Lithuanian Project management association (Lithuania)
  •  University of Tartu, Pärnu College (Estonia)

Konkursu atbalsta LR Ekonomikas ministrija.

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga