PV KLUBA SUPERVĪZIJA – PROFESIONĀLS ATBALSTS PROJEKTU VADĪTĀJIEM SUPERVĪZIJAS GRUPĀ

PV KLUBA SUPERVĪZIJA – PROFESIONĀLS ATBALSTS PROJEKTU VADĪTĀJIEM SUPERVĪZIJAS GRUPĀ

Sekmīgi vadīt projektu un sasniegt tā mērķus vislielākajā mērā nozīmē sadarboties, vadīt un iedvesmot cilvēkus, veidot dažādu personību sinerģiju un pašam kā projekta vadītājam iekļauties tajā.