Augstākā izglītība

Vēlies iegūt projektu vadītāja izglītību Latvijā? Projektu vadības studiju programmu apgūt Tu vari šādās izglītības iestādēs:

1. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA)-profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Projektu vadība”.

 • Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds projekta vadībā un projektu vadītāja kvalifikācija.
 • Studiju programmas mērķis ir dot nozīmīgu ieguldījumu projektu vadīšanas kā disciplīnas attīstībai Latvijā, izglītot kvalificētus projektu vadības speciālistus, sniegt studējošiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un sekmēt teorētisko atziņu praktisko pielietojamību projektu vadības jomā, kā arī Eiropas Savienības fondu vai citu donoru finanšu resursu piesaistē.
 • Vairāk informācija par studiju programmu pieejama šeit: http://www.riseba.lv/lv/magistra-studiju-programmas/projekta-vadiba.html
 • RISEBA Studiju programma „Projekta vadība” ir viena no labākajām maģistra studiju programmām, kas pēc starptautiskās novērtēšanas un reitinga sistēmas “Eduniversal Ranking 2013″ vērtējuma ieguvusi 6.vietu TOP 200 labāko Austrumeiropas maģistra studiju programmu vērtējumā.

2. Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte-profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma „Projektu vadība”.

 • Iegūstamais grāds: Profesionālais maģistra grāds projektu vadībā un projektu vadītāja kvalifikācija.
 • Studiju programmas mērķis: nodrošināt Latvijas tautsaimniecībai un sabiedrības pārvaldei
  augsti kvalificētu projektu vadītāju sagatavošanu, sekmējot absolventu konkurētspēju Latvijas un starptautiskajā darba tirgū.
 • Vairāk informācija par studiju programmu pieejama šeit: http://www.esaf.llu.lv/projektu-vadiba

3. Latvijas Universitāte (LU), Ekonomikas un vadības fakultāte-profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programma „Projektu vadīšana”.

 • Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds projektu vadīšanā
 • Studiju programmas mērķis: ir nodrošināt valsts tautsaimniecības attīstībai atbilstošas profesionālās maģistra studijas projektu vadīšanā, sekmējot augstas kvalifikācijas projektu vadītāju konkurētspēju gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū, kā arī attīstīt studentos pētnieciskas iemaņas un prasmes projektu vadīšanas jomā.
 • Vairāk informācija par studiju programmu pieejama šeit:

  http://www.lu.lv/gribustudet/augstaka-limena-studijas/programmas/2014-2015-rudens/projektu-vadisana/

Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija
Pulka iela 3/k.11, LV 1007, Rīga